Połączenie spółek

Działając na podstawie art. 500 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych, Argo Properties Spółka z o.o. udostępnia poniżej bezpłatnie do publicznej wiadomości skany dokumentów stanowiące plan połączenia oraz załączniki do planu połączenia, dotyczące planowanego połączenia:
1) Argo Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000221847, jako spółki przejmującej,
2) AL-TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie, nr KRS 0000177349, jako spółki przejmowanej,
3) OKNO-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie, nr KRS 0000116138, jako spółki przejmowanej.
W celu otwarcia stosownego dokumentu należy „kliknąć” odpowiedni link poniżej:
Plan Połączenia
Projekt uchwały ZW Al-tech Sp. z o.o. o połączeniu
Projekt uchwały ZW Okno-pol Sp. z o. o połączeniu
Proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Al-tech Sp. z o.o.
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Okno-pol Sp. z o.o.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej Argo Properties Sp. z o.o.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Al-tech Sp. z o.o.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Okno-pol Sp. z o.o.
Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej
Zgoda wspólników na odstępstwa w procedurze połączenia

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności